Xã hội Tin tức

Thông tin mới nhất về các chủ đề liên quan đến xã hội như luật và quy định cờ bạc, xu hướng văn hóa và các sự kiện quốc tế.

UKGC Issues Facebook Ad Guidance

Ủy ban cờ bạc đã tham gia lực lượng với Facebook để sản xuất hướng dẫn về việc hạn chế người sử dụng của nền tảng tiếp xúc với cờ bạc [...]